Object

Title: Leasing operacyjny osobowych środków transportu w kontekście zmian podatkowych

Title in english:

Operating lease of a passenger car in the context of the tax law change

Creator:

Klinowski, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 159-167

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza podatkowa skutków stosowania leasingu operacyjnego osobowego środka transportu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od początku 2019 roku. Można też postawić tezę, że przytoczone zmiany podatkowe znacząco ograniczają atrakcyjność nabywania samochodów osobowych przez przedsiębiorców w formie leasingu operacyjnego. Aby osiągnąć założony cel oraz udowodnić tezę, w pierwszej kolejności przedstawiono rodzaje limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem oraz eksploatacją samochodów osobowych. Następnie zaprezentowano sposób ustalenia wysokości limitów podatkowych dla różnych podatników. Na koniec poddano analizie podatkowej nabycie środka transportu o odmiennej wartości. Podstawową metodę badawczą stanowi analiza porównawcza aktów prawnych. Skorzystano przy tym zarówno z metody indukcji, jak i dedukcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.16 ; oai:dbc.wroc.pl:72386

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information