Show structure

Title:

Spis treści [Didactics of Mathematics, 2014, Nr 11 (15)]

Group publication title:

Didactics of Mathematics

Description:

Didactics of Mathematics jest kontynuacją Dydaktyki Matematyki wydawanej przez Katedrę Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2000 roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Didactics of Mathematics

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu