Object structure

Title:

Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural determinants of organizational conflicts

Creator:

Kozina, Andrzej ; Pieczonka, Agnieszka

Subject and Keywords:

konflikt ; konflikt organizacyjny ; przyczyny konfliktów organizacyjnych ; conflict ; organizational conflict ; reasons for organizational conflicts ; structural determinants of organizational conflicts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543, s. 81-97

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są rodzaje uwarunkowań konfliktów organizacyjnych. Uwaga jest skoncentrowana na tych spośród takich uwarunkowań, które wynikają z nieprawidłowości dotyczących funkcji struktury organizacyjnej. Celem artykułu było przedstawienie autorskiej typologii takich uwarunkowań. Najpierw omówiono wybrane koncepcje wyodrębnienia przyczyn konfliktów organizacyjnych. Następnie scharakteryzowano ich strukturalne uwarunkowania wynikające z nieprawidłowości dotyczących celów organizacji, zadań i funkcji stanowisk i komórek organizacyjnych, niewłaściwego rozczłonkowania instytucji, niesprawności w zakresie zależności funkcjonalnych i hierarchicznych oraz rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych, a także niewłaściwego stopnia formalizacji działań w organizacji i relacji pomiędzy nimi. W zakończeniu artykułu przedstawiono syntezę rozważań oraz wskazano kierunki dalszych badań autorów nad uwarunkowaniami konfliktów organizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.543.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543 ; Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu