Object

Title: Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych

Title in english:

Structural determinants of organizational conflicts

Creator:

Kozina, Andrzej ; Pieczonka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543, s. 81-97

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są rodzaje uwarunkowań konfliktów organizacyjnych. Uwaga jest skoncentrowana na tych spośród takich uwarunkowań, które wynikają z nieprawidłowości dotyczących funkcji struktury organizacyjnej. Celem artykułu było przedstawienie autorskiej typologii takich uwarunkowań. Najpierw omówiono wybrane koncepcje wyodrębnienia przyczyn konfliktów organizacyjnych. Następnie scharakteryzowano ich strukturalne uwarunkowania wynikające z nieprawidłowości dotyczących celów organizacji, zadań i funkcji stanowisk i komórek organizacyjnych, niewłaściwego rozczłonkowania instytucji, niesprawności w zakresie zależności funkcjonalnych i hierarchicznych oraz rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych, a także niewłaściwego stopnia formalizacji działań w organizacji i relacji pomiędzy nimi. W zakończeniu artykułu przedstawiono syntezę rozważań oraz wskazano kierunki dalszych badań autorów nad uwarunkowaniami konfliktów organizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.543.07 ; oai:dbc.wroc.pl:73145

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 543 ; Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information