Object structure
Title:

W poszukiwaniu nowej koncepcji sieci bezpieczeństwa rynków usług finansowych: wnioski dla ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

In search for a new architecture of financial safety net: implications for insurance

Creator:

Monkiewicz, Marek

Subject and Keywords:

sieć bezpieczeństwa ; kryzys finansowy ; deregulacja systemu finansowego ; sektor ubezpieczeniowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 118-127

Abstrakt:

Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego najogólniej można określić jako zestaw regulacji i instytucji, które mają chronić stabilność systemu finansowego jako istotnego fragmentu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz bezpieczeństwa działających na nich podmiotów. Przebieg ostatniego kryzysu finansowego dowodzi jednak, że poza państwem wszystkie składowe sieci bezpieczeństwa finansowego zawiodły. Mając to na uwadze, w artykule zaprezentowano główne kierunki zmian, które pod wpływem kryzysu finansowego już zostały zaimplementowane na rynkach finansowych lub które są dyskutowane. Omówiono także możliwe skutki wprowadzanych lub proponowanych zmian dla sieci bezpieczeństwa finansowego w ramach sektora ubezpieczeniowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: