Object

Title: W poszukiwaniu nowej koncepcji sieci bezpieczeństwa rynków usług finansowych: wnioski dla ubezpieczeń

Title in english:

In search for a new architecture of financial safety net: implications for insurance

Creator:

Monkiewicz, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 118-127

Abstrakt:

Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego najogólniej można określić jako zestaw regulacji i instytucji, które mają chronić stabilność systemu finansowego jako istotnego fragmentu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz bezpieczeństwa działających na nich podmiotów. Przebieg ostatniego kryzysu finansowego dowodzi jednak, że poza państwem wszystkie składowe sieci bezpieczeństwa finansowego zawiodły. Mając to na uwadze, w artykule zaprezentowano główne kierunki zmian, które pod wpływem kryzysu finansowego już zostały zaimplementowane na rynkach finansowych lub które są dyskutowane. Omówiono także możliwe skutki wprowadzanych lub proponowanych zmian dla sieci bezpieczeństwa finansowego w ramach sektora ubezpieczeniowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73182

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information