Object

Title: Zmienność i współzależność wybranych cech użytkowych oraz zróżnicowanie genetyczne w kolekcji łubinu wąskolistnego

Title in english:

Variability and interrelationship of certain useful traits and genetic diversity in the narrow-leafed lupine collection

Creator:

Gniewek Agnieszka

Contributor:

Galek, Renata. Promotor ; Zalewski, Dariusz. Promotor pomocniczy

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem badań było ocena zmienności w kolekcji łubinu wąskolistnego pod względem cech morfologicznych, wybranych elementów struktury plon oraz cech jakościowych nasion oraz udziału poszczególnych cech w obserwowanej zmienności. Przeprowadzone badania miały również wykazać w jakim stopniu wybrane cechy zależą od środowiska, a w jakim od genotypu, w oparciu o wyznaczenie współczynnika odziedziczalności w pokoleniu F2.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73617

Language:

pol

Relation:

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information