Object structure

Title:

Wybrane estymatory funkcji przeżycia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Estimators of Survival Function

Creator:

Korzonek, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 74-83

Abstrakt:

Ubezpieczenia na życie są oparte na metodach matematycznych i statystycznych, a składki ubezpieczeniowe od dawna oblicza się na podstawie wzorów rachunku prawdopodobieństwa i tablic trwania życia. Pojęciem wymieralności ściśle zajmuje się technika analizy przeżycia, która pierwotnie rozwinęła się w naukach biologicznych i medycznych. Obecnie technika ta, w której główną rolę odgrywa estymacja funkcji przeżycia badanego obiektu, stała się bardzo uniwersalna i coraz częściej jest wykorzystywana w ekonomii i naukach technicznych. W artykule przedstawiono kilka wariantów estymacji tej funkcji, rozważając różne założenia. Jednak w ubezpieczeniach zdrowotnych dane statystyczne to w większości obserwacje ucięte, a najlepszym estymatorem uwzględniającym takie dane jest coraz bardziej popularny estymator Kaplana-Meiera. W artykule poświęcono mu więcej uwagi, przedstawiono kilka jego postaci i sformułowano podstawowe jego własności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu