Object structure

Title:

Udział ubezpieczeń emerytalnych w kosztach pracy w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Share of Pension Insurance in Labour Costs in Poland

Creator:

Rosiński, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 136-142

Abstrakt:

Obowiązujący system emerytalny zmienia punkt widzenia pracownika na koszty pracy oraz strukturę klina podatkowego w Polsce. Wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego jest ściśle uzależniona od wielkości odprowadzanych składek emerytalnych. Świadomość struktury składników kosztów pracy powinna się przyczynić do zrozumienia przez pracownika roli i wielkości składek emerytalnych zawartych w kosztach pracy oraz zachęcić do ubezpieczania się w ramach III filaru ubezpieczeń emerytalnych. Rola państwa w tym zakresie spoczywa na tworzeniu mechanizmu zachęt dla pracodawców do tworzenia pracowniczych programów emerytalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu