Object

Title: Modelowanie systemu zarządzania wiedzą dla organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie

Title in english:

Modeling knowledge management system for companies delivering dedicated software

Creator:

Burkot, Bogdan

Contributor:

Nowicki, Adam. Promotor

Abstrakt:

Celem rozprawy jest opracowanie i weryfikacja autorskiego modelu systemu informatycznego zarządzania wiedzą dla organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie. Praca jest podzielona na sześć rozdziałów. Rodział pierwszy charakteryzuje organizacje tworzące dedykowane oprogramowanie. Rodział drugi zawiera modele procesów podstawowych i pomocniczych tworzenia oprogramowania oraz związanych z nimi procesów zarządzaniem projektem. Rozdział trzeci koncentruje się na aspektach zarządzanie wiedzą w organizacjach tworzących dedykowane oprogramowanie. Rodział czwarty prezentuje charakterystykę systemu informatycznego zarządzania wiedzą z punktu widzenia następujących perspektyw: funkcjonalności, architektury, technologii oraz konstrukcji. Rozdział piąty prezentuje autorski, wielowarstwowy oraz zorientowany na usługi model architektury referencyjnej systemu informatycznego dla zarządzania wiedzą oraz podejście do modelowania systemu zarządzania wiedzą. Ostatni rozdział pracy opisuje wyniki badań organizacji tworzących dedykowane oprogramowanie w odniesieniu do podejścia do modelowania systemu zarządzania wiedzą oraz opracowanego modelu systemu informatycznego wspierającego zarządzanie wiedzą

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74296

Language:

pol

Relation:

Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information