Object

Title: Instrumenty polityki podatkowej przedsiębiorstwa

Creator:

Poszwa, Michał

Contributor:

Nowak, Edward. Promotor ; Sokołowski, Jerzy. Recenzent ; Schneider, Karol Waldemar. Recenzent

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001, s. ; Autor nie wyraził zgody na upublicznienie rozprawy doktorskiej. Doktorat został zdigitalizowany i umieszczony w Bazie Wiedzy WIR. Udostępniany jest jednostanowiskowo po zalogowaniu w czytelni OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U). Serdecznie zapraszamy.

Abstrakt:

Przedmiotem pracy jest analiza instrumentów polityki podatkowej przedsiębiorstwa, ich znaczenia w formułowaniu oraz urzeczywistnianiu jego strategii oraz w zarządzaniu operatywnym. Istnienie parametrycznych rozwiązań w ramach współczesnych systemów podatkowych stwarza warunki do realizacji przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do minimalizacji ciężaru podatkowego. Działania te stanowią treść polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Ciężar podatkowy, określony przez dwa strumienie wydatków: płatności podatkowe oraz wydatki administracyjne i zarządcze, może być kształtowany poprzez zastosowanie praw wyboru, najogólniej dotyczących sposobu realizacji obowiązku podatkowego. Prawa wyboru wraz z procedurami analityczno-decyzyjnymi tworzą instrumentarium polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Jego zastosowanie wymaga zaś właściwego zasilania w informacje, przede wszystkim ekonomiczne, pochodzące głównie z systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Minimalizacja ciężaru podatkowego odbywa się poprzez zastosowanie instrumentów polityki podatkowej przy podejmowaniu decyzji dotyczących określenia formy prawnej i miejsca prowadzenia działalności, a także podejmowania i sposobu realizacji inwestycji, wyboru formy finansowania, realizacji funkcji logistycznych i polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2001

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 922 ; oai:dbc.wroc.pl:112799

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Edition name Date
Instrumenty polityki podatkowej przedsiębiorstwa Jan 17, 2022

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information