Object

Title: CIT minimalny – pułapka czy motywacja dla nierentownych przedsiębiorstw?

Title in english:

Minimum CIT – a trap or a motivation for unprofitable enterprises?

Creator:

Kotyla, Cyryl

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 50-59

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji i mechanizmu działania podatku minimalnego CIT oraz dokonanie oceny potencjalnych skutków wprowadzonej regulacji. Autor stawia hipotezę, iż podatek minimalny CIT w swojej obecnej formie nie spełnia zakładanego zasadniczego celu głoszonego przez ustawodawcę, tj. ograniczenia luki CIT generowanej przez międzynarodowe korporacje. W celu przeprowadzenia analizy zastosowano metody: analizy aktów prawnych oraz analizy literatury. Efektem przeprowadzonej oceny jest sformułowany wniosek de lege ferenda – ustawodawca powinien znowelizować ustawę o CIT i usunąć nową daninę z polskiego systemu podatkowego. W opracowaniu dokonana została ocena nowej daniny pod kątem osiągnięcia zakładanych przez ustawodawcę celów oraz wskazano na jej potencjalne skutki dla polskich przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.05 ; oai:dbc.wroc.pl:117298

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information