Object

Title: Trudności i sukcesy nauczycielki wspomagającej ucznia z orzeczeniem autyzmu w narracji autoetnograficznej

Title in english:

Difficulties and successes of a teacher supporting a student with diagnosed autism in an autoethnographic narrative

Creator:

Puda, Karolina

Contributor:

Bernatek-Zaguła, Izabela. Redakcja

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022, s. 57-71

Abstrakt:

Autorka przedstawia sukcesy i porażki pracy nauczycielki współorganizującej kształcenie dla ucznia z orzeczeniem autyzmu i zespołu Aspergera z zastosowaniem narracji autoetnograficznej. Na podstawie badań z uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 przedstawi zalecenia do dalszej pracy po zmianach, jakie zostały wprowadzone w pracy, oraz jak została przeorganizowana praca w szkole. W artykule zostały omówione metodologiczne aspekty prowadzenia badań i opisu autoetnograficznego. Została także przedstawiona perspektywa konieczna do odwołania się do uczuć uczestnika badań. Zastosowanie tego rodzaju badań w pracy nauczyciela spowoduje szersze spojrzenie na problemy wynikające z organizacji pracy w szkole z uczniami z orzeczeniem.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.9794 ; oai:dbc.wroc.pl:118162

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information