Object structure
Title:

Wartość firmy a wartość przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Goodwill and Enterprise Value

Creator:

Grudziński, Michał

Subject and Keywords:

wycena ; wartość ; goodwill

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 105-113

Abstrakt:

W artykule poruszono problem związku między wartością firmy a wartością przedsiębiorstwa. W pierwszej części przedstawiono definicje wartości firmy zawarte w wybranych standardach stosowanych w wycenie przedsiębiorstw. Skupiono się tu również na źródłach wartości firmy oraz jej wpływie na wartość przedsiębiorstwa. W drugiej części artykułu przedstawiono wnioski z analizy przepisów funkcjonujących w polskim prawodawstwie. Poruszono tu m.in. problem definicji wartości firmy oraz sposobu jej ustalania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: