Object

Title: Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów

Title in english:

Comparative Analysis Of Text Documents Similarity Measures

Creator:

Wójcik, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 340-348

Abstrakt:

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba oceny przydatności znanych z literatury miar podobieństwa tekstów. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono najpierw wybrane miary podobieństwa, oparte ma macierzy częstości, wykorzystane do porównania dokumentów, a następnie dokumenty tekstowe, które były porównywane w badaniu. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy symulacyjnej opisanych wcześniej miar. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zbieżności między analizowanymi miarami a rzeczywistym podobieństwem pomiędzy dokumentami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118693

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów Feb 27, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information