Object structure
Title:

Nierównomierność efektywności nauczania na przykładzie wrocławskich liceów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Inequality of Teaching Effectiveness in Secondary Schools in Wrocław

Creator:

Ejsmont, Wiktor

Subject and Keywords:

efektywność ; proces nauczania ; szkolnictwo średnie ; wiedza ; effectiveness ; teaching process ; secondary education ; knowledge

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 42-58

Abstrakt:

W artykule autor próbuje zbadać wpływ nierównomierności efektywności nauczania na kształtowanie się przyrostu wiedzy w danym liceum. W tym celu autor przed-stawia dwa modele efektywności nauczania. Pierwszy z nich bazuje na wykorzystaniu modelu zaproponowanego w 1986 r. przez M. Aitkina i N. Longforda, drugi zaś, wprowadzony przez autora artykułu, opiera się na skróconej mierze dobrobytu Sena. Autor porównuje rezultaty otrzymane za pomocą wspomnianych modeli oraz pokazuje, jakie są plusy modelu zaproponowanego przez autora artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: