Object

Title: Strategia taborowa polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków po roku 1989

Title in english:

The Equipment Strategy of the Polish International Road Hauliers After the Year 1989

Creator:

Brach, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 32-49

Abstrakt:

W artykule omówiona została problematyka internacjonalizacji strategii taborowej polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków w okresie od 1989 r. Internacjonalizacja tej strategii wynikała z konieczności zakupu odpowiedniego taboru za granicą, co stanowiło pochodną braku możliwości oparcia się wyłącznie na taborze produkowanym w kraju. Przede wszystkim ten brak występował w przypadku ciężarówek, gdyż ich krajowi wytwórcy nigdy nie byli w stanie zaoferować odmian w pełni porównywanych ze sprowadzanymi, głównie z krajów Europy Zachodniej, odpowiednikami. Odmiennie prezentuje się zagadnienie w przypadku naczep, przyczep i zabudów, ponieważ ich rodzimi producenci zaproponowali wyroby często w pełni odpowiadające potrzebom naszych przewoźników międzynarodowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118888

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information