Object

Title: Planowana aktywność edukacyjna pracowników w aspekcie kształcenia ustawicznego - wyniki badań empirycznych

Title in english:

Planned Educational Activity of Employees in the Aspect of the Lifelong Learning - Results of Empirical Research

Creator:

Janiak-Rejno, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164, s. 90-98

Abstrakt:

Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce stają się przyczyną ciągłego wzrostu wymagań kwalifikacyjnych stawianych osobom aktywnym zawodowo. W konsekwencji powszechna staje się konieczność podnoszenia własnych kompetencji. Na tym tle rysuje się potrzeba kształcenia ustawicznego jako procesu ciągłej edukacji pracowników trwającej niemalże przez całe ich życie. Celem opracowania jest ukazanie rzeczywistych motywów, form i rodzajów planowanej aktywności edukacyjnej pracowników w okresie najbliższych trzech lat. Referat przygotowano na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Zważywszy na złożoność rozważanego problemu, opracowanie prezentuje najistotniejsze wyniki badań.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119142

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 164 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 7

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information