Object

Title: Aspekty rachunkowe ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach 1999-2009

Title in english:

Accountancy Aspects of Health Insurance in Poland in 1999-2009

Creator:

Warelis, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 129-139

Abstrakt:

W dziesięcioletniej perspektywie funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce zauważa się zmiany zarówno w skali obciążeń ubezpieczonych z tego tytułu, jak i metodach rozliczania tego świadczenia. Praktyka rozliczeń i ewidencji ubezpieczeń zdrowotnych stanowi o tzw. aspektach rachunkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Przeprowadzone analizy wykazują wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce w latach 1999-2009 oraz wzrost udziału ubezpieczeń zdrowotnych w wynagrodzeniu minimalnym. Uzyskane wyniki nie skłaniają jednakże do wniosku, iż notowany wzrost wpłynął na wzrost środków finansowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w badanych latach, co potwierdzały wskaźniki udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119603

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information