Object

Title: Oczekiwania Polek odnośnie do polityki rodzinnej w świetle badań własnych

Title in english:

Polish Women's Expectations Regarding Family Policy in the Light of Own Research

Creator:

Durasiewicz, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146, s. 344-361

Abstrakt:

Niniejszy referat przedstawia wyniki ankietowe dotyczące oczekiwań Polek co do polityki rodzinnej w świetle badań własnych. Celem artykułu jest pokazanie, czego oczekują od państwa kobiety w wieku rozrodczym w kwestii opieki dla matki i dziecka, jakie czynniki decydują o ich przyszłych decyzjach prokreacyjnych, a także o zawarciu związku małżeńskiego. Ponadto w artykule przedstawiony został stosunek kobiet do polityki rodzinnej państwa polskiego, a przede wszystkim oczekiwania kobiet w sprawie regulacji dotyczących obowiązującej polityki prorodzinnej. Referat kończą wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119817

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146 ; Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information