Object

Title: Makropolityka rachunkowości w świetle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw

Title in english:

Accounting Macro-policy vs. Internationalization of Enterprises' Activities

Creator:

Zuchewicz, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121, s. 48-60

Abstrakt:

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw przyczyniła się do szybszej realizacji procesu harmonizacji regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowej na świecie. Model rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w danym państwie oraz pewne wzorce do przymusowego bądź dobrowolnego stosowania ustala makropolityka rachunkowości. Opracowywaniem narzędzi makropolityki rachunkowości zajmują się instytucje ustanawiające regulacje rachunkowości o zasięgu światowym, regionalnym i krajowym. Obecnie funkcjonują dwa podstawowe, ukształtowane historycznie modele rachunkowości i sprawozdawczości finansowej: kontynentalny i anglosaski. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej swoimi założeniami koncepcyjnymi są bliższe systemowi rachunkowości kontynentalnej, zaś standardy amerykańskie odnoszą się do systemu rachunkowości typu anglosaskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120692

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 121 ; Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information