Object

Title: Modele przywództwa organizacyjnego a proces grupowy i etapy pracy zespołu

Title in english:

Models of Organizational Leadership in the Aspect of the Group Process and Stages of Team Work

Creator:

Szymczak, Wojciech F.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 131, s. 113-124

Abstrakt:

Celem artykułu jest przyjrzenie się koncepcjom wybranych teorii przywództwa i ich analiza w kontekście procesu grupowego i etapów rozwoju zespołu w sytuacjach kryzysowych. Dynamika zmian zespołu zadaniowego wymusza na kierującym nim dostosowanie odpowiednich działań, podejmowanie decyzji oraz dostosowanie do specyfiki funkcjonowania samego zespołu. Omawiając wybrane koncepcje, skupiono się na przydatności określonej koncepcji do charakteryzowania modelu zachowań przywódców w sytuacji oddziaływania na zespół w aspekcie procesu grupowego. W artykule wymieniono etapy budowania zespołu według B. Tuckmana oraz wskazano znaczenie roli dowódcy zespołu zadaniowego na każdym z etapów. Konkluzją artykułu jest znaczenie wspólnego poszukiwania koncepcji przywództwa w zespołach kryzysowych, w aspekcie procesów zachodzących w grupie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120713

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 131 ; Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information