Object

Title: Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w różnych warunkach kulturowych

Title in english:

Socially Responsible Management in Diverse Cultural Environments

Creator:

Klimkiewicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 100, s. 162-175

Abstrakt:

W celu zrozumienia istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw należy brać pod uwagę oczekiwania, jakie przedsiębiorstwu stawia jego otoczenie. Globalizacja i internacjonalizacja rynków powodują jednak, że przedsiębiorstwa funkcjonują w obrębie niejednolitych kultur, w których istnieją różne wyobrażenia na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz sposobu, w jaki powinno ono przejmować odpowiedzialność względem społeczeństwa. Zagadnienie to jest związane z różnorodnymi wartościami, zakorzenionymi w kulturach oraz systemach społeczno-gospodarczych poszczególnych krajów, wartościami, które determinują sposób postrzegania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka koncentruje się na omówieniu kwestii wpływu wartości kulturowych na postrzeganie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz ukazaniu konsekwencji różnorodności kulturowej przy zarządzaniu odpowiedzialnym społecznie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120857

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 100 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information