Object

Title: Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w firmie dystrybucyjnej. Wyzwania, procesy, korzyści

Title in english:

Implementation of integrated information system of ERP class in a logistic company. Challenges, processes, benefits

Creator:

Iwanek, Jarosław ; Leszczyńska, Maja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 88, s. 191-204

Abstrakt:

Przeobrażenia sytemu informacyjnego, począwszy od momentu jego powstania, aż po likwidację lub ewentualną restrukturyzację, nazywają się cyklem życia. Wnikliwa analiza literatury przedmiotu, jak również wiedza na temat specyfiki powielarnych SI skłaniają jednakowoż do wniosku, że klasyczne modele cyklu życia trudno do nich odnieść i o wiele lepiej korespondują one z systemami dedykowanymi. Zauważoną lukę stara się uzupełnić niniejsze opracowanie, w którym zaprezentowany został trójsegmentowy cykl życia, uwzględniający perspektywy wszystkich uczestników rynku, na którym dystrybuowane są tego rodzaju systemy, oraz fazy charakterystyczne dla poszczególnych perspektyw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121836

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna, nr 15 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 88

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information