Object

Title: Realizacja umów ubezpieczenia dla podmiotów sektora finansów publicznych

Title in english:

Realization of Insurance Contracts by Public Finance Sector Units

Creator:

Janowicz-Lomott, Marietta ; Łyskawa, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117, s. 130-138

Abstrakt:

Zawieranie umów ubezpieczenia przez podmioty sektora finansów publicznych podlega, jak wszystkie inne wydatki na usługi, rygorom prawa zamówień publicznych. Specyfika umów ubezpieczenia powoduje, że konieczne staje się bardzo precyzyjne ustalenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz). Jednak doświadczenie w realizacji takich umów wskazuje, że zakłady ubezpieczeń są gotowe do akceptowania coraz nowszych klauzul dodatkowych. W efekcie takiego podejścia zakres ochrony jest tak szeroki, że znoszone są podstawowe zasady obowiązujące w ubezpieczeniach (np. zasada proporcji). Dodatkowo zamawiający uzyskują znacznie niższe stawki od innych podmiotów gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121998

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 117 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information