Object

Title: Rozmiary i algorytmy podziału publicznego wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Title in english:

Amount and Algorithms of the Distribution of Public Support for Agriculture and Rural Development

Creator:

Misiąg, Jan ; Misiąg, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2, s. 81-95

Abstrakt:

Celem artykułu jest oszacowanie rozmiarów wsparcia udzielanego ze środków publicznych na finansowanie zadań dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, identyfikacja zasad zarządzania publicznymi środkami na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz ocena sposobu podziału i wykorzystania środków na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich z punktu widzenia skuteczności i efektywności interwencji publicznej. Badanie oparte zostało na analizie krytycznej krajowej oraz unijnej legislacji w odniesieniu do rolnictwa oraz obszarów wiejskich, a także analizie sprawozdań finansowych budżetu państwa, budżetu środków europejskich, jednostek centralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki badania, opracowane według przygotowanej metodologii, szacują roczne wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce na poziomie około 45-55 mld zł w zależności od roku. Poziom wsparcia jest mocno skorelowany z kalendarzem wieloletnich budżetów Unii Europejskiej. Największa część wsparcia związana jest z dotowaniem systemu ubezpieczeń społecznych rolników oraz dopłatami bezpośrednimi. Badanie oparto na wypracowanej wcześniej metodologii, pozwalającej na ocenę skali pomocy publicznej kierowanej do rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. Agregacja wydatków publicznych z różnych źródeł pozwala na szersze spojrzenie na całość wsparcia. Wartością dodaną jest możliwość prowadzenia dalszych badań z wykorzystaniem wyników prezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Publisher:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.2.08 ; oai:dbc.wroc.pl:122138

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information