Object

Title: Możliwości poprawy spójności terytorialnej UE w kontekście rozwoju systemów transportowych

Title in english:

Opportunities for Improvement of EU Territorial Cohesion in the Context of Transport Systems' Development

Creator:

Koźlak, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 233-247

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki rozwoju systemów transportowych w kontekście poprawy spójności regionów Unii Europejskiej. Omówiono istotę i ewolucję polityki w zakresie spójności terytorialnej w UE. Zwiększenie spójności terytorialnej wymaga poprawy dostępności transportowej wielu regionów. Polityka transportowa ma niezaprzeczalny wpływ na spójność terytorialną przez jej skutki dla lokalizacji działalności gospodarczej i rozmieszczenia osadnictwa. Odgrywa ona szczególnie ważną rolę w podnoszeniu jakości połączeń z regionami słabiej rozwiniętymi. W ostatniej części artykułu skoncentrowano się na możliwościach poprawy spójności terytorialnej w Polsce poprzez oddziaływanie na system transportowy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122310

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information