Object

Title: Informatyka w biznesie

Title in english:

Debiuty studenckie. Informatyka w biznesie

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor

Description:

s. 119

Abstrakt:

[Niniejszy zeszyt Debiutów Studenckich zawiera osiem artykułów studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które dotyczą różnorodnych obszarów związanych z zastosowaniem w biznesie metod, technologii i rozwiązań z szeroko rozumianej informatyki. Opracowania przygotowano na wysokim poziomie merytorycznym. Zawierają one – co należy podkreślić – dobrze metodycznie opisane badania empiryczne. Są to teksty autorstwa studentów kierunku informatyka w biznesie, ale w publikacji znajduje się również jedno opracowanie przygotowane przez studenta kierunku zarządzanie. Tematyka artykułów bardzo dobrze odzwierciedla główne zagadnienia, jakie są w kręgu zainteresowań badawczych od strony zarówno teoretycznej, jak i utylitarnej. Na uwagę zasługuje aktualność problematyki opisywanej przez autorów. Opracowania dotyczą takich kwestii, jak: możliwości i zagrożenia wynikające z użycia ChatGPT w zarządzaniu wiedzą, porównanie działania sieci neuronowych w Pythonie oraz C#, obszary zastosowania technologii i technik do rekonstrukcji obrazów, wdrożenie systemu ERP jako decyzja o znaczeniu strategicznym w przedsiębiorstwie z sektora MŚP w Polsce, prognoza cen nieruchomości mieszkalnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, cyfrowy model biznesu instytucji kulturalnych i rozrywkowych w czasie pandemii COVID-19, ocena platformy ePortal z uwzględnieniem modelu Normana, metody resamplingu danych w rozwiązaniu problemu nierównowagi danych przy wykrywaniu oszustw związanych z kartami kredytowymi.] nota wydawnicza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.81.7

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Informatyka w biznesie

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information