Object structure

Title:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine, 2012, T. 42, nr 2

Title in english:

Polymers in Medicine

Subject and Keywords:

medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; polimery ; narządy sztuczne ; materiały biomedyczne ; tworzywa sztuczne ; biomateriały

Description:

Quarterly indexed in Index Copernicus (5,80 points) and indexed in MEDLINE ; Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (5,80 pkt.) i w MEDLINE. Punktacja MNiSW - 6 pkt.

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

stałe rozproszenia ; XRPD ; FTIR ; metody termoanalityczne ; metody mikroskopowe ; testy rozpuszczania ; postacie leku z inkorporowanym stałym rozproszeniem ; postać leku ; skóra ludzka ; skóra ; materiały zastępcze skóry ; syntetyczne substytuty skóry ; opatrunki aktywne ; kinetyka wymiany jonów ; glikacja białek ; diklofenak sodowy ; diklofenak ; opóźnione uwalnianie ; Dicloberl retard ; Olfen 100 SR ; DicloDuo 75 mg ; czas rozpadu ; kapsułka twarda ; rdzeń ; otoczka ; deformacja kapsułki ; zabiegi endowaskularne ; cewnik hydrofilny ; prowadnik hydrofilny ; niedrożność tętnic ; infekcja protezy naczyniowej ; przetoka aortalno-dwunastnicza ; stentgraft