Object

Title: Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets

Title in english:

Podobieństwa kształtowania się średnich cen transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych w Polsce a trafność konstruowanych prognoz

Creator:

Dittmann, Iwona

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących prognozowania średnich cen transakcyjnych 1 m2 na 8 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Pierwszym problemem badawczym była próba zbadania zależności pomiędzy podobieństwem kształtowania się cen na tych rynkach a wielkością błędów konstruowanych − na postawie tego podobieństwa − prognoz cen. Przeprowadzone badanie wykazało brak ujemnej zależności liniowej. Oznacza to, że większe podobieństwo w kształtowaniu się cen na różnych rynkach nie zawsze umożliwiało konstrukcję prognoz cen obarczonych mniejszymi błędami. Drugim problemem badawczym była próba budowy prognoz globalnych cen średnich... Uzyskane rezultaty badania wykazały, że zaproponowany sposób budowy prognoz globalnych był, w porównaniu z tradycyjnym, w przypadku niektórych rynków lepszy, natomiast w innych − gorszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24232

Language:

eng

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information