Object

Title: Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinany czasu poszukiwania pracy

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information