Obiekt

Tytuł: Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce

Tytuł odmienny:

Creative class and economic development of a region in Poland

Autor:

Podogrodzka, Małgorzata

Opis:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 106-118

Abstrakt:

Nierównomierny rozwój gospodarczy regionów Polski znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Wśród wielu determinant ową nierównomierność kształtujących wymienia się m.in. różną gęstość zaludnienia danego obszaru przez osoby należące do klasy kreatywnej, tj. pracujące w przemyśle kreatywnym. Ich kreatywność może być bowiem czynnikiem przyciągającym nowych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy działają w przemyśle wysokich technologii, lub też sprzyjać rozszerzeniu działalności już istniejących firm. To zaś może prowadzić do poprawy stopy życiowej mieszkańców tych obszarów i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych regionów. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego Polski, opisanego przez produkt krajowy brutto oraz struktury zatrudnienia według działów gospodarki, ale zaliczanych do przemysłów kreatywnych. Interesują nas również wzajemne powiązania między tymi charakterystykami. Opis ten pozwoli na weryfikację następujących tez: 1) regiony Polski odznaczające się podobnym poziomem rozwoju gospodarczego tworzą obszary zwarte; 2) województwa charakteryzujące się podobnym udziałem osób pracujących w przemysłach kreatywnych posiadają jedną wspólną granicę; 3) im więcej osób pracujących, a należących do klasy kreatywnej zamieszkuje dany obszar, tym wyższy jest jego rozwój gospodarczy. Do wyodrębnienia klasy kreatywnej skorzystaliśmy z nieco zmodyfikowanej propozycji R. Floridy.. Do wyodrębnienia regionów podobnych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego oraz gęstość klasy kreatywnej skorzystaliśmy z jednej z metod taksonomicznych, tj. metody aglomeracyjnej. W ocenie istotności powiązań między omawianymi zjawiskami, tj. rozwojem gospodarczym a stopniem zagęszczenia klasy kreatywnej w regionie, wykorzystaliśmy procedurę weryfikacji hipotez dla przekrojowego współczynnika korelacji. Wyniki przeprowadzonych rozważań nie potwierdziły przyjętych na wstępie założeń, ale wykazały równocześnie, że niektóre z elementów składających się na klasę kreatywną są istotnie skorelowane z rozwojem gospodarczym województw

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24480

Język:

pol

Powiązania:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-10-16

Data dodania obiektu:

2014-04-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

387

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/27068

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji