Object structure
Title:

Wykorzystanie metody AHP/ANP w konfrontacyjnej metodzie projektowania wzorcowego systemów informatycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

AHP/ANP method implementation in management information system confrontational pattern-based method design

Creator:

Chmielarz, Witold ; Zborowski, Marek

Subject and Keywords:

metoda zarządzania projektem informatycznym ; metoda AHP/ANP ; porównywarki internetowe ; IT project management method ; AHP/ANP method ; comparison engines

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 195-211

Abstrakt:

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zastosowania metody AHP/ANP T. Saaty w nowej, konfrontacyjnej metodzie projektowania wzorcowego systemów informatycznych. Posłużono się przykładem realizacji serwisu porównywarki internetowej. Na początku pracy ukazano specyfikę i założenia nowej metodyki, w kontekście jej przynależności do metod analizy projektowania typu agile. Następnie przedstawiono założenia tej metody oraz badania weryfikujące zastosowanie metodyki w przypadku analiz związanych z projektem nowej witryny porównywarek internetowych. Zanalizowano wyniki badań w dwóch przypadkach: za pomocą metody punktowej i metody AHP/ANP, dokonano ich porównania oraz przeprowadzono analizy ich przydatności dla wykorzystania propagowanej metody. Wyciągnięte wnioski posłużyły określeniu kierunków dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.16

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: