Object structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 18, 2009, nr 1

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.18, 2009

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

horyzontalny transfer genów ; jakość życia ; rak płuca ; immunohistochemia ; choroba Leśniowskiego−Crohna ; rak piersi ; kinezyterapia ; gruczolakorak ; pole magnetyczne ; aktywność katepsyny B ; inhibitory peptydaz cysteinowych ; Salmonella ; cystatyny ; hemofilia ; zabiegi fizykalne ; IBDQ ; enolaza ; S100 ; CD34 ; rak okrężniczo−odbytniczy ; ESBL ; FOXA 1 ; mikobiota ; operacje laparoskopowe ; Klebsiella pneumoniae ; zapalenie jelit ; cyklina D1 ; rak płaskonabłonkowy ; reakcja polimerazy ; choroby rozrostowe ; oczyszczanie enzymów ; c−Kit ; grzyby ; klej fibrynowy ; SNaPshot ; zwężenie odźwiernika ; zespolenie okrężnicy ; elektroforeza preparatywna