Object structure

Title:

Ewolucja przepisów dotyczących opłat za składowanie odpadów w polskim prawie ochrony środowiska

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Evolution of regulations concerning warehousing charges of waste in the Polish environment protection law

Creator:

Kastrau, Ewa

Subject and Keywords:

odpady ; opłata ; składowanie ; korzystanie ze środowiska ; waste ; payment ; disposal ; use of the environment

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 95-109

Abstrakt:

W artykule dokonano przeglądu i analizy zmian, jakie zaszły w zakresie opłat za składowanie odpadów w polskim systemie prawa ochrony środowiska. Celem tych zmian jest zwiększenie funkcji bodźcowej opłat i spowodowanie, aby przedsiębiorcom opłacało się ponosić koszty związane ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko oraz racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami. Wymaga to ciągłej modyfikacji instrumentów ekonomicznych, do których zaliczane są opłaty, aby miały one wpływ na wynik finansowy firmy, stymulujący do podjęcia działań proekologicznych, ale nieosłabiający kondycji firmy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu