Show structure

Title:

Potencjalna użyteczność analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny obszarów przyrodniczo cennych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Potential usefulness of the cost-benefit analysis for the assessment and evaluation of natural valuable areas

Creator:

Zielińska, Anetta

Subject and Keywords:

wycena ; analiza kosztów i korzyści ; evaluation ; cost-benefit analysis

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 405-416

Abstrakt:

Podejście oparte na analizie kosztów i korzyści umożliwia wykorzystanie różnych technik wyceny elementów obszarów przyrodniczo cennych poprzez procedurę waloryzacji. Wycena ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści i kosztów obszarów przyrodniczo cennych przyczyni się do urzeczywistnienia wartości tych obszarów. W artykule przedstawione zostały wybrane problemy dotyczące użyteczności analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny elementów oraz komponentów obszarów przyrodniczo cennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu