Object

Title: Płaca minimalna a liczba młodych pracujących. Związki przyczynowe i prognozy wariantowe

Title in english:

The minimum wage versus labor demand of young people. Causal relationships and variant forecasts

Creator:

Dańska-Borsiak, Barbara

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 151-162

Abstrakt:

Płaca minimalna jest instrumentem polityki płac, wywierającym wpływ m.in. na koszty pracy oraz likwidowanie niekorzystnych form konkurencji. Zasadniczym celem pracy jest określenie wpływu zmian płacy minimalnej na liczbę młodych pracujących w Polsce. Wykazano, że zarówno poziom płacy minimalnej, jak i jej stosunek do wynagrodzenia przeciętnego są przyczynami w sensie Grangera liczby pracujących w wieku 15-29 lat w Polsce w okresie 1990-2013. Stwierdzono również, ceteris paribus, negatywny wpływ obu wymienionych zmiennych na liczbę młodych pracujących, przy czym w przypadku płacy minimalnej ten efekt jest opóźniony o jeden rok. Prognozy wariantowe do roku 2020 wskazują największą liczbę pracujących, jeśli płaca minimalna nie przekroczy 40% wynagrodzenia przeciętnego przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego tempa wzrostu płacy minimalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:28961

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information