Object structure
Title:

Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu – powiązania rad dyrektorów

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Social network analysis measures in the interlocking directorates’ strategy assessment

Creator:

Sankowska, Anna ; Siudak, Dariusz

Subject and Keywords:

analiza sieci społecznych ; strategia powiązań rady dyrektorów ; bliskość ; wektor własny ; social network analysis ; interlocking directorates’ strategy ; closeness

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22), s. 120-135

Abstrakt:

W artykule omówiono miary analizy sieciowej pod kątem ich adekwatności w opisie realizacji strategii interlockingu ze wskazaniem na bliskość i wartość własną jako najlepiej ją opisujących. Przeprowadzono ich analizy statystyczne. Analiza ich właściwości statystycznych oraz związków z wielkością rady i stopniem relacji (degree) wskazuje, że trudno jest je optymalizować, jednocześnie zwiększając liczbę relacji. O ile bliskość jest relatywnie liniowo związana z liczbą relacji, o tyle zwiększanie wektora własnego wiąże się z większą trudnością i musi obejmować analizę struktury sieci dla optymalizacji stosunku korzyści do nakładów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.1.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 1 (22)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: