Obiekt

Tytuł: Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych

Tytuł odmienny:

Risk of enterprises innovative activity in the context of their financial results

Autor:

Nawrocki, Tomasz

Opis:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 112-124

Abstrakt:

Innowacyjność w literaturze przedmiotu utożsamiana jest z kluczowym czynnikiem sukcesu; decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie jednak; z różnych względów; z działalnością tą wiąże się spore ryzyko; które zarazem często postrzegane jest również jako jedna z jej podstawowych barier. Pojawia się zatem pytanie o opłacalność trudu związanego z podjęciem działalności innowacyjnej w porównaniu z biznesem o charakterystyce bardziej tradycyjnej. Za cel główny artykułu przyjęto zbadanie w wymiarze finansowym relacji wartość oczekiwana – ryzyko dla spółek o charakterystyce innowacyjnej w porównaniu z podmiotami opierającymi swoją działalność podstawową na bieżących rozwiązaniach. Badanie przeprowadzono w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie; a jego zakres czasowy obejmował 4 kwartał 2010 r.-2 kwartał 2015 r. Z przeprowadzonej analizy wynika; że każdej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw faktycznie towarzyszy wyższe ryzyko negatywnych zmian wielkości finansowych; jednocześnie przeliczenia tego ryzyka na jednostkę wartości oczekiwanej uzasadniają w wielu przypadkach jego podjęcie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/noz.2016.1.09 ; oai:dbc.wroc.pl:32223

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji