Object

Title: Komputerowa symulacja zmienności rat długoterminowych kredytów w PLN i CHF zaciągniętych w latach 2004-2008

Title in english:

Computer simulation of payments volatility for longterm loans in PLN and CHF drawn in 2004-2008

Creator:

Twardochleb, Michał

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 2 (36), s. 50-59

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych za pomocą autorskiego oprogramowania symulacji dotyczących analizy ryzyka finansowego związanego z zaciąganiem kredytów długoterminowych. Badania przeprowadzono dla kredytów w PLN i CHF w okresach charakteryzujących się odmienną sytuacją na rynkach finansowych (znacznie różne kursy walut czy stopy procentowe, inna pozycja w „cyklu koniunkturalnym”). W pracy omówiono podstawowe zagadnienia związane z kredytami długoterminowymi, przedstawiono główne założenia dotyczące analizy ryzyka finansowego dla zobowiązań w walucie rodzimej lub obcej oraz założenia symulacji zmienności wysokości przyszłych rat dla kredytów zaciągniętych w PLN lub CHF w roku 2004 lub 2008. Zaprezentowano wyniki symulacji wraz z kalkulacją całkowitej sumy wpłat w przyszłych okresach dla analizowanych wariantów kredytowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32603

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 2 (36)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information