Object structure
Title:

Badanie opinii z wykorzystaniem ankiety telefonicznej – komórkowej (ATK)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Opinion research using text-based survey

Creator:

Andruszkiewicz, Krzysztof ; Śmiatacz, Krzysztof ; Schulz, Maciej

Subject and Keywords:

ankieta telefoniczna – komórkowa ; ATK ; SMS ; text-based survey ; SMS-based survey

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 222-231

Abstrakt:

Celem głównym tekstu są rozważania metodyczne związane z istotą ankiety telefonicznej – komórkowej (ATK). ATK zalicza się do pośrednich sondażowych metod zbierania danych pierwotnych z pośrednim udziałem ankietera. Autorzy tekstu skupili się na wykorzystaniu telefonu i wiadomości SMS jako instrumentu pomiarowego w badaniach marketingowych i jednocześnie komunikacyjnego kanału „dwukierunkowego” (zarówno pytania, jak i odpowiedzi przesyłane są przez SMS) i „jednokierunkowego” (pytania lub odpowiedzi przesyłane są przez SMS). Przedstawiono przykłady wykorzystania tych kanałów, korzystając z literatury przedmiotu oraz wyników badania własnego, w którym wykorzystano SMS jako kanał „jednokierunkowy”. Do pozyskiwania respondentów, którymi byli pacjenci Centrum Onkologii w Bydgoszczy (COB) i skłonienia ich do wypowiedzi, wykorzystano ulotkę. Badanie potwierdziło, że forma ulotki wydaje się dobrym instrumentem w organizacji i przebiegu badania przy zastosowaniu ATK

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.21

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: