Object structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 19, 2010, nr 1

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.19, 2010

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

duplikacje ; resekcja ; EDN3 ; wątroba ; niedokrwienie - reperfuzja ; lipemia poposiłkowa ; bakterie ; polimorfizmy genetyczne ; lezja ; grzyby ; białko C ; zespół van der Woude ; rak żołądka ; białko C−reaktywne ; dopełniacz ; MTHFR ; protrombina ; białaczka ; delecje ; dopamina ; ZEB2 ; włókna C ; rak przełyku ; ostra białaczka limfoblastyczna ; chłoniaki ; całkowite wycięcie mezorektum ; RET ; statyna ; leki przeciwbólowe ; koordynacja ruchowa ; choroba Hirschsprunga ; H+-ATPaza ; fibrat ; MLPA ; nefopam ; skóra głowy ; polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) ; czwartorzędowa sól amoniowa ; rak jelita grubego ; katalepsja ; komórki nowotworowe ; zespół Mowat-Wilson ; niska resekcja przednia ; układ serotoninergiczny ; GDNF ; czynnik V Leiden ; pęcherz moczowy ; rak odbytnicy ; lidokaina ; surowica pępowinowa ; ubytek skóry głowy ; kapsaicyna ; nóż ultradźwiękowy ; ostra białaczka szpikowa ; oporność na chemioterapię ; wrodzony ubytek skóry owłosionej głowy ; hPim-2 ; lipopolisacharyd ; aminoester ; stan oksydoredukcyjny ; aktywność lokomotoryczna ; hiperlipemia ; simwastatyna ; odsetek resekcyjności ; zakrzepica ; zaoszczędzenie nerwów autonomicznych