Object structure
Title:

Kierunki rozwoju offshoringu ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Offshoring trends with particular emphasis on the Republic of Poland

Creator:

Chłopek, Piotr Stanisław

Subject and Keywords:

offshoring ; outsourcing ; nowoczesne systemy informatyczne ; globalizacja usług ; modern IT systems ; globalization of services

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 311-321

Abstrakt:

Nieustanne procesy globalizacyjne i zacieranie się granic pomiędzy państwami umożliwiają firmom działalność na niespotykaną skalę. Ma to szczególne znaczenie dla sektora usług, gdzie coraz częściej nie lokalizacja, a kapitał intelektualny ma kluczowe znaczenie. Odnosi się to zwłaszcza do sektora nowoczesnych technologii. Wiek XXI to konkurencja o nowe formy kapitału, takie jak kapitał intelektualny i kulturowy. Niewątpliwie offshoring oparty na technologii informacyjno-komunikacyjnej przeżywa teraz swój rozkwit i staje się coraz bardziej istotny dla krajów rozwijających się, m.in. Polski. Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia offshoringu, jego rozwoju oraz motywów kierujących menedżerami decydującymi o przenoszeniu zamówień, produkcji i usług poza granice kraju na przykładzie firm, które już go zastosowały, np. HP, IBM, McKinsey&Co

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: