Object structure
Title:

Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa – przegląd koncepcji teoretycznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Growth and development of an organization – the review of theoretical concepts

Creator:

Wierzbic, Arkadiusz

Subject and Keywords:

wzrost ; rozwój przedsiębiorstwa ; modele wzrostu ; fazy wzrostu ; growth ; development of the enterprise ; models of growth ; phases of growth

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 399-411

Abstrakt:

W artykule zamieszczono rozważania dotyczące definicji pojęć wzrostu i rozwoju organizacji. Pomimo pewnej niejednoznaczności definicji obecnych w literaturze można stwierdzić, że pojęcie wzrostu odnosi się do cech ilościowych, takich jak wielkość zatrudnienia czy wartość sprzedaży. Rozwój przedsiębiorstwa utożsamiany jest raczej z cechami jakościowymi, takimi jak wdrożenie nowych metod i technik zarządzania, zdobywanie nowych kompetencji dających możliwość oferowania nowych wyrobów i usług czy też działania na nowych rynkach. W drugiej części artykułu zaprezentowano wybrane modele wzrostu przedsiębiorstw, które posiadają wyraźną część wspólną, tj. fakt naprzemiennego występowania faz wzrostu i momentów kryzysowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: