Object structure
Title:

Segmentacja nabywców lokali mieszkalnych metodą drzew CART

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Segmentation of real estate buyers employing the classification and regression tree method

Creator:

Zapotoczna, Marcelina ; Cymerman, Joanna

Subject and Keywords:

rynek mieszkaniowy ; metoda drzew CART ; motywy zakupu mieszkań ; real estate market ; classification and regression trees CART method ; motivies of buying an apartment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 317-329

Abstrakt:

W artykule podjęto tematykę uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Za cel główny opracowania postawiono identyfikację czynników mających wpływ na decyzje zakupowe nabywców lokali mieszkalnych na olsztyńskim rynku mieszkaniowym. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy motywami zakupu mieszkań a zmiennymi opisującymi cechy demograficzne i ekonomiczne oraz psychograficzne ankietowanych. Zastosowanie drzew decyzyjnych do analizy danych uzyskanych w badaniu ankietowym pozwoliło na pozyskanie ważnych dla uczestników rynku, a zwłaszcza inwestorów, informacji nt. motywów, jakimi kierują się nabywcy nowo budowanych mieszkań. Pełna informacja o zachowaniach rynkowych nabywców lokali mieszkalnych jest niezwykle istotna dla podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe, sukces inwestycyjny bowiem zależy od zakresu dopasowania oferty sprzedażowej do aktualnych potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.25

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: