Object structure
Title:

Polityka spójności UE jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

UE cohesion policy as a source of funding of innovation activities of enterprises in Poland

Creator:

Murzyn, Dorota

Subject and Keywords:

polityka spójności UE ; innowacyjność ; działalność innowacyjna przedsiębiorstw ; EU cohesion policy ; innovation ; innovation activities of enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 157-166

Abstrakt:

Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki są innowacje i zaawansowane technologie. Przedsiębiorstwa innowacyjne są konkurencyjne wobec pozostałych jednostek, co pozwala im na zwiększenie udziału w rynku, a także daje możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych. Fundusze unijne stanowią obecnie w Polsce najważniejsze, poza środkami własnymi, źródło finansowania projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Co czwarte aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwo przemysłowe oraz co piąte usługowe otrzymało w latach 2012-2014 publiczne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Fundusze te mogą zatem, efektywnie wykorzystane, pomóc w podniesieniu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Celem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.16

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: