Object structure
Title:

Informacja o ryzyku reputacji w polskich spółkach odpowiedzialnych społecznie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information on reputation risk in Polish socially responsible companies

Creator:

Błach, Joanna ; Wieczorek-Kosmala, Monika

Subject and Keywords:

ryzyko reputacji ; CSR ; relacje inwestorskie ; reputation risk ; corporate social responsibility ; investor relations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 478, s. 47-56

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób polskie spółki odpowiedzialne społecznie (za które uznano spółki notowane w Respect Index) identyfikują ryzyko reputacji. Badaniu poddano dokumenty finansowe, w postaci raportów rocznych tych spółek z 2015 r., z zastosowaniem analizy treści jako metody badawczej. Badania wykazały, że spółki Respect Index bardzo różnie informują o ryzyku reputacji w swojej działalności, przy czym część z nich nie odnosiła się do tego problemu nawet w sposób pośredni. W grupie spółek, które bezpośrednio informowały o ryzyku reputacji, większość stanowiły spółki sektora finansowego. Spółki sektora niefinansowego przeważnie o ryzku reputacji informowały pośrednio, odnosząc się do wizerunku, zaufania czy wartości etycznych. Kontekst takich informacji był jednak zróżnicowany i często odnosił się do relacji z różnymi grupami interesariuszy. Wnioski z badań wskazują na usystematyzowania sposobu informowania o ryzyku reputacji, co przyczyni się do zmniejszenia asymetrii informacji w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.478.04

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 478

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: