Object structure
Title:

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Centralization of VAT settlements in local government units – selected issues

Creator:

Famulska, Teresa ; Rogowska-Rajda, Beata

Subject and Keywords:

VAT ; local government units ; centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ; jednostki samorządu terytorialnego ; podatnik VAT ; centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu centralnego ; centralization of VAT settlements in local government units

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 108-122

Abstrakt:

Artykuł dotyczy specyfiki funkcjonowania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem opracowania jest identyfikacja zasadniczych problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie scentralizowanych rozliczeń VAT w tych jednostkach. Uznanie bowiem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jednostki i zakłady budżetowe, utworzone przez JST, nie są oddzielnymi od nich podatnikami VAT, spowodowało konieczność przejęcia rozliczeń VAT tych podmiotów przez JST. Wskazano przy tym na najbardziej istotne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze zmiany sytemu rozliczeń VAT w związku z przełomowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie gminy Wrocław. Zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych i orzecznictwa sądownictwa krajowego i unijnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.09

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: