Object

Title: Kierunki rozwoju energetyki regionalnej i zachowania odbiorców energii a jakość życia

Title in english:

The directions of regional energy development and energy consumers’ beha- viour vs. the quality of live

Creator:

Ropuszyńska-Surma, Edyta ; Węglarz, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 118-135

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju energetyki regionalnej przyczyniających się do poprawy jakości życia oraz identyfikacja czynników ograniczających rozwój proekologicznej energetyki wymagającej bezpośredniego zaangażowania gospodarstw domowych. Przedstawiono analizę porównawczą wyników badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku w ramach dwóch projektów: (1) Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi oraz (2) Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii. Na podstawie pierwszego projektu wyselekcjonowano najistotniejsze dla poprawy jakości życia tezy Delphi (tj. technologie i działania). Część z nich dotyczyła m.in.: rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej wśród odbiorców, w tym gospodarstw domowych (np. fotowoltaiki), segregacji śmieci, poprawy efektywności użytkowania energii. Wyniki drugiego projektu umożliwiły wskazanie kluczowych proekologicznych zachowań odbiorców energii elektrycznej oraz największych barier ich instalowania, którymi są ograniczenia finansowe oraz nawyki ankietowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.10 ; oai:dbc.wroc.pl:39197

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483 ; Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information