Object structure
Title:

Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labour productivity in agriculture of EuropeanUnion countries (dynamic approach)

Creator:

Baer-Nawrocka, Agnieszka

Subject and Keywords:

rolnictwo ; wydajność pracy ; Unia Europejska ; agriculture ; labour productivity ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 24-33

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie na tle zmian wydajności pracy w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Badaniu poddano również poziom zróżnicowania państw UE pod względem wydajności pracy. Zakres czasowy badań opartych na danych Eurostatu obejmuje lata 2000-2016. Przeprowadzone analizy porównawcze wskazują na wzrostowe tendencje w zakresie badanych wskaźników w skali całej UE. Tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie w dominującej części krajów było większe niż w pozostałych sektorach gospodarki. Nastąpił spadek udziału sektora rolnego w zatrudnieniu ogółem, co widoczne jest zwłaszcza pośród nowych państw UE. Jednocześnie w wielu z nich tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie i gospodarce ogółem było najwyższe. Przyczyniło się to do zmniejszenia skali zróżnicowania między krajami UE w tym zakresie. Niemniej dysproporcje, zwłaszcza pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a krajami UE-15, są nadal duże

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.02

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: